همکاران سامانه همراه سلامت

عنوان : دکتر رضا صالحی
گروه : پزشکان/دندانپزشکان
تخصص/نوع خدمت : پزشک مشاور ترک اعتیاد و سوء مصرف مواد
استان : کرمان
شهر : کرمان
آدرس : خیابان سرباز، نرسیده به کوچه 28، روبروی بانک صادرات، مرکز درمان سوء مصرف مواد نیایش
تلفن : 034-33310163دکتر رضا صالحی

اعتیاد, ترک اعتیاد, سوء مصرف مواد

دکتر رضا صالحی

لینک های مهم

اخبار سایت

راه اندازی وب سایت همکاران سامانه همراه سلامت

وب سایت همراه سلامت افتتاح گردید. امید است با همراهی شما عزیزان قدم های بزرگ آینده را محکم تر برداریم.