خداحافظی کمر درد با رعایت این نکات


 

حالت نادرست بدن هنگام بلند کردن اجسام (Lifting ):
برای بلند کردن اجسام سنگین هیچگاه کمر خود را در حالیکه زانو هایتان صاف می باشد خم نکنید. در هنگام بلند کردن اجسام از چرخیدن خودداری کنید. همچنین تلاش برای بلند کردن اجسام تا سطح بالاتراز شانه ها از جمله حالتهایی هستند که می توانند منجر به آسیب کمر گردند.

• حالت صحیح در هنگام بلند کردن اجسام:
برای بلند کردن اجسام سعی کنید زانو های خود را خم کنید و نه کمر خود را. سعی کنید جسمی را که بلند کرده اید نزدیک به بدنتان نگهدارید. اجسام را تا سطح سینه خود بالا بگیرید. در صورت سنگین بودن اجسام از کمک سایرین استفاده کنید.

• حالت نادرست ضمن ایستادن و راه رفتن:
در یک حالت به مدت طولانی نایستید. با زانوهای صاف خم نشوید. از پوشیدن کفشهای تخت و یا با پاشنه خیلی بلند ضمن ایستادن یا راه رفتن خودداری نمایید.

• حالت صحیح هنگام ایستادن و راه رفتن:
هنگام ایستادن بهتر است یک پا بالاتر از پای دیگر قرار داشته باشد (هر دو پا جفت کنار هم نباشند). سپس هر یک تا دو دقیقه یک بار جای پاها را تغییر دهید. تلاش کنید به گونه ای بایستید که سه قوس ستون فقرات شما در وضعیت طبیعی قرار گیرند. در هنگام راه رفتن سر خود را بالا نگه دارید و پای خود را مستقیم به سمت جلو بردارید. کفش راحت با پاشنه کوتاه بپوشید.

• حالت نادرست به هنگام رانندگی:
از رانندگی در وضعیتی که فرمان ماشین از شما دور است و شما مجبور به قوس دادن به کمر جهت گرفتن فرمان ماشین و یا کشیدن پا ها به جهت فشردن بر پدال هستید خودداری کنید. وضعیت نادرست فوق منجر به کاهش قوس کمر شده و همچنین کشش ناسالمی را در بدن شما باعث می شود.

• حالت صحیح رانندگی:
صندلی خود را به جلو بکشید و سعی کنید که زانو های خود را هم سطح با لگن خود نگه دارید. بهتر است زانوها در زاویه ای کمی بیش از ۹۰ درجه قرار گیرند. مستقیم بنشینید و با هر دو دست رانندگی نمایید. به جهت محافظت ستون فقرات کمری خود میتوانید یک حوله لوله شده را در قوس کمر خود بگذارید.

• حالت نادرست ضمن نشستن:
در هنگام نشستن قوز نکنید. از نشستن بر روی صندلی که بلند است و یا از میز کار شما فاصله زیادی دارد پرهیز کنید. از خم شدن به عقب و ایجاد قوس نادرست در پشت خود ممانعت کنید. • حالت صحیح نشستن:
بر روی صندلی بنشینید که ارتفاع آن به اندازه ای است که شما به راحتی قادر به قرار دادن کف پاها بر روی زمین باشید در حالیکه زانو های شما هم سطح یا کمی بالاتر از مفصل لگن شما قرار گرفته باشند. در هنگام نشستن، کمر خود را با قرار دادن حوله لوله شده کمک کنید.

• حالت نادرست خوابیدن:
از خوابیدن بر روی تشکهای نرم، فرورونده و بدون حافظ پرهیز کنید. خوابیدن بر روی شکم باعث ایجاد قوس ناسالم در کمر وصدمه به کمر می  گردد.

• حالت صحیح خوابیدن:
از تشکهای با سفتی متوسط برای خوابیدن استفاده کنید. بر روی پهلو بخوابید و زانو های خود را خم کنید و یا به پشت بخوابید و یک بالش در زیر زانو های خود قرار دهید.


خداحافظی کمر درد با رعایت این نکات

تله مدیسین ، پزشکی ا راه دور ، بهترین پزشکان ، پزشک آنلاین ، همراه سلامت ، همکار سلامت

لینک های مهم

اخبار سایت

راه اندازی وب سایت همکاران سامانه همراه سلامت

وب سایت همراه سلامت افتتاح گردید. امید است با همراهی شما عزیزان قدم های بزرگ آینده را محکم تر برداریم.