بیماریهای چشم و گوش

اختلالات سیستم اشکی

در بعضی موارد ترشح اشک زیاد و فرد مداوم دچار آبریزش می شود.

آب سیاه

بیماری آب سیاه ( گلوکوم ) و عوارض بیماری گلوکوم (آب سیاه یا افزایش فشار چشم)

کور رنگی

کور رنگی چیست ؟؟؟؟

استرابیسم چشم

انحراف چشم یا لوچی (استرابیسم)