درباره ما

سامانه همراه سلامت از نخستین ارائه دهندگان خدمات پزشکی از راه دور (تله مدیسین) در ایران است که توسط شرکت فن آوری پزشکی همراه سلامت ایرانیان و به دنبال بیش از سه سال تحقیق و توسعه به بهره برداری رسیده است. پزشکی از راه دور به معنی استفاده از تکنولوژی ارتباطات و اینترنت جهت ارائه خدمات سلامت بدون نیاز به ملاقات حضوری با پزشک یا سایر متخصصین حوزه سلامت است. این علم شاخه ای از پزشکی است که در دو دهه اخیر در جهان به سرعت رو به گسترش است و آینده این علم